Skôrnieci

Pokrik:

Družinovky: Každý štvrtok od 15:30 do 16:30
Vodca: Martin Poláček

Členovia:

  • Samuel
  • Stano
  • Patrik
  • Martin
  • Michal K.
  • Michal Š.
  • Aďo