Práca na klubovni

Projekt Dobrovoľne do záhrady

V minulom roku naša organizácia dostala do užívania budovu so záhradou. Záhrada, napriek tomu, že sa nachádzala v obytnej štvrti bola zanedbaná a zdevastovaná. Svojpomocne sme odstránili prebytočný porast a vyčistili ju. V súčasnosti je našim cieľom upraviť prostredie pre pravidelnú činnosť s mládežou a to nie len zatrávnením, ale aj s určitým edukačným cieľom. Plánujeme vybudovať záhradku, kde si budú môcť členovia a priatelia našej organizácie sami dopestovať zeleninu, ovocie i bylinky. Vďaka projektu Nadácie Kia Motors Slovakia sa nám náš zámer darí splniť.

Všetky fotky z akcie tu.