Čungy

Pokrik:
My máme riadne fungy volajte nás Čungy,
na nohách máme pongy počúvame dobré songy a na koniec zaznejú gongy!

Družinovky: Každý piatok od 15:30 do 18:30
Radca: Betka

Členovia:

  • Patka
  • Simonka
  • Taňa
  • Jurko
  • Maťko
  • Benko
  • Kubko
  • Dominik