Biele tygričatá

Pokrik:
My sme tygričatá biele,
prirode sme verné.
Odvážne a statočné,
niesme vôbec úskočné.
Všetci si pomáhame,
to je naše heslo známe!

Družinovky: Každý ponelok od 16:00 do 17:30
Radcovia: Viky N. , Jurko

Členovia:

  • Ľubko
  • Kubko
  • Sonička
  • Paľko
  • Natálka
  • Maťko
  • Katka
  • Oli
  • Eli
  • Borka
  • Alica
  • Adamko
  • Danko
  • Stanko
  • Agatka