Sľub, zákon a symbolika

Sľub

Vlčiacky:

Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat a byť stále lepším/lepšou.

Skautský:

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon. (Dobrovoľné dodatky: Tak sľubujem!/Tak mi

Boh pomáhaj!)

Vodcovia a ostatní činovníci – sľub do funkcie:
Sľubujem na svoju česť, že budem vychovávať zverené deti a mládež v duchu skautského zákona.

Zákon

Vlčiacky

Vĺča vždy

 • hovorí pravdu,
 • pomáha druhým,
 • počúva,
 • stará sa o prírodu,
 • je priateľom.

Skautský:

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle (a rozvážny).
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Heslo

Heslo vĺčat: Buď stále lepším/lepšou!
Heslo skautov: Vždy pripravený!
Heslo rangerov: Viesť príkladom!
Heslo roverov: Slúžim!

Príkaz dňa

Každý deň aspoň jeden dobrý skutok!