1. ODDIEL RANGERIEK A RANGEROV M. R. ŠTEFÁNIKA

Sme vcelku mladý oddiel rangeriek a rangerov (15-18 rokov), ktorým skauting prirástol k srdcu.

Družina KPP

HISTÓRIA

Náš oddiel vznikol oficiálne 29. januára 2018 (aj keď neoficiálne existoval už trochu dlhšie) pod názvom 1. oddiel rangerov Dračeci s 24 registrovanými členmi a členkami a oddielovou vedúcou Alžbetou Majtanovou (Betulkou). Tvorili ho 3 družiny – BéVéPé, Dopadlíčky a Odpadlíci.

Pri registrácii v roku 2019 (7. február) sa zmenilo niekoľko vecí – oddiel sa premenoval na 1. oddiel rangerov M. R. Štefánika a oddielovou vedúcou sa stala Ingrid Oberfranczová (Mamaika). Registrovaných bolo 27 ľudí a družín 5 – BéVéPé, Dopadlíčky, Háďatká, Čierni baróni a Skôrni(e)ci.

V tomto roku (registrácia 31. januára 2020) sa nám názov ešte trošku poupravil, voláme sa 1. oddiel rangeriek a rangerov M. R. Štefánika, oddielová vedúca nám však zostala. Zaregistrovaných máme 20 členov a členiek, no je nás o 1 viac. Počet družín sa vrátil na pôvodné 3, len názvy sa trošku líšia – BéVéPé, Dopadlíčky a Bujónci.

Počas svojej činnosti sme stihli aj pár výnimočných aktivít:

  • 2.-4.2.2018Zasvätenie nových členov a členiek.
  • 17.2-25.2.2018 – Lyžovačka na Donovaloch s našimi fínskymi priateľmi v rámci projektu Erazmus +.

  • 2.6.2016 – Spoločne s mladšími nováčikmi si noví členovia a členky nášho oddielu splnili Nováčikovskú skúšku.
  • 26.7.-4.8.2018 – Spoločne s mnohými zahraničnými skautskými oddielmi sme sa v rámci projektu Erazmus + vydali na dobrodružstvo do Laponska.