1. ODDIEL SKAUTOV A SKAUTIEK ROBINZONKY

Oddiel vznikol po obnovení skautingu v roku 1990 pod vedením sestry Motykovej. V tej dobe zastrešoval družinky Robinzonky, Labute, Srnky a Veveričky. Dievčatá sa venovali teórii, samozrejme nezaostávali ani v praxi, ktorá im išla výborne. Od roku 1999 oddiel nesie meno Robinzoky. Neskôr došlo ku zlúčeniu 1. oddielu skautiek Robinzonky a 2. oddielu skautov a skautiek a vznikol tak koedukovaný oddiel, ktorý s malými zmenami funguje dodnes.

Družinky: